Απαγόρευση για το ψάρεμα των χελιών

Από το τμήμα Αλιείας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση στο πλαίσιο θέσπισης μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος του Ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla-Anguilla)». Μεταξύ των τεχνικών μέτρων που χρήζουν εφαρμογής και περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση είναι και οι εξής απαγορεύσεις: 1) Απαγορεύεται απολύτως η ερασιτεχνική αλιεία χελιού, καθ΄ όλο το έτος σε όλη την επικράτεια.

Νομοθεσία για την ερασιτεχνική αλιεία στα γλυκά νερά

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Δημήτρη Σφαλτού Οταν κάνουμε το χόμπυ μας στα γλυκά νερά, θα πρέπει να είμαστε νομοταγείς και σωστοί ερασιτέχνες. Το ψάρεμα είναι απόλαυση, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τα αλιεύματα και τους νόμους. Το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο ισχύει για το ψάρεμα στα γλυκά

Νομοθεσία για την ερασιτεχνική αλιεία στην Θάλασσα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ Του Δημήτρη Σφαλτού Το site για τις εξειδικευμένες τεχνικές σε θάλασσα και γλυκά νερά ,το Carp-matchfishing.gr, με το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο προσπαθεί να σας ενημερώσει για την νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία στην Ελλάδα. Είναι το απαραίτητο εφόδιο για να κάνουμε το χόμπυ μας με

Αλιεία Κοραλιών

Η αλιεία κοραλλιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 394/94 (Α?/174) και ασκείται Η αλιεία κοραλλιών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 394/94 (Α?/174) και ασκείται από επαγγελματίες αλιείς που είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια. Επαγγελματίας συλλέκτης κοραλλιών θεωρείται όποιος ασχολείται συστηματικά με τη συλλογή κοραλλιών με αυτόνομες ή ημιαυτόνομες καταδυτικές συσκευές ή με τα

Ασφάλεια – Εφόδια επί του σκάφους

Για την τήρηση των όρων ασφαλείας πρέπει κάθε σκάφος να είναι εφοδιασμένο με τα ακόλουθα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Εφόδια Σκάφους Σωσίβια ή σωσίβιες ζώνες για όσα άτομα αναφέρει η άδεια του σκάφους Τρία βεγγαλικά χεριού Ένα καπνογόνο Ένας φορητός πυροσβεστήρας εγκεκριμένου τύπου CO2 , αφρού ή σκόνης Ραδιόφωνο Ένα λευκό φανάρι, όταν το σκάφος δεν έχει μηχανή.

Λιμενικές Αρχές

            ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κ. Λ/Χ Πειραιά – Α΄ Λ/Τ (Τζελέπη) 210-4147800, 210-4226000 Αλεξανδρούπολης 2551-026468, 2551-026619 Βόλου 2421-076710, 2421-028888 Ελευσίνας 210-5543504, 210-5560893 210-5560907, 210-5546671 Ηγουμενίτσας 2665-029235, 2665-029430 2665-022235, 2665-022240 Ηρακλείου 281-0244912, 281-0244934 281-0244956, 281-0331880 Θεσσαλονίκης 231-0531645, 231-0531646 231-0531504-5, 231-0531507 Καβάλας 251-0223716, 251-0224472 251-0224967 Κέρκυρας 2661-032655, 2661-040002 Λαύριο 2292-025249 Μυτιλήνης 2251-040827,

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

      ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Β∆ 26-1-54 Α∆ 10/95 (ΦΕΚ 1012 Β΄ 11-12-95) Ε.Κ. ΛΟΙΠΕΣ (CM)     (ΦΕΚ  25A/54) ΑΡ 1626/94 ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ             45 ΡΟΦΟΕΙ∆Η EPINEPHELUS Spp.     *     15 ΣΑΡΓΟΕΙ∆Η DIPLODUS Spp.     *     12 ΛΥΘΡΙΝΟΕΙ∆Η

Η κρίση των αλιευτικών πόρων

Οι ολοένα κι αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς σε αλιεύματα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη, προκάλεσε ραγδαία αύξηση της παγκόσμιας αλιευτικής παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής των υδατοκαλλιεργειών). Η συνολική παγκόσμια παραγωγή έφτασε τα 128,8 εκατομμύρια τόνους το 2001, ενώ το 30% αυτής προέρχεται από τις υδατοκαλλιέργειες (FAO, 2002).Τα περισσότερα αλιευτικά πεδία μαζί με

Αλιεύματα – Αλιευτικοί πόροι

Με τον όρο αλιεύματα – αλιευτικοί πόροι χαρακτηρίζονται όλοι οι υδρόβιοι οργανισμοί τους οποίους χρησιμοποιεί ο άνθρωπος κύρια για τη τροφή του. Τα ψάρια αντιπροσωπεύουν τη πολυπληθέστερη ομάδα και αποτελούν ένα βιολογικό μετακινούμενο και ανανεώσιμο πόρο. Σύμφωνα με τον FAO, το 75% των θαλάσσιων αποθεμάτων τελούν υπό καθεστώς πλήρους εκμετάλλευσης ή υπερεκμετάλλευσης. Το ποσοστό των

Ιχθυόσκαλες – Αλιευτικά Καταφύγια

Σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 4457/65 αρθ.1, παρ.1) ως Ιχθυόσκαλα χαρακτηρίζεται το σύνολο των πάσης φύσεως λιμενικών εγκαταστάσεων (προβλήτες, κρηπιδώματα, κτίρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις (ψυγεία) καθώς και με τον συναφή προς αυτά συγκεκριμένο χώρο της χερσαίας ζώνης των λιμένων που αποσκοπούν και μόνο στην εξυπηρέτηση της αλιευτικής δραστηριότητας (διακίνησης αλιευμάτων), στο λιμένα που βρίσκεται