Σφυρίδα

(Epinephellus aeneus). Στη συναντάμε  στις Ελληνικές θάλασσες και σε ορισμένες περιοχές ονομάζεται και ροφός που στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα συγγενές είδος το Epinephelus guara – Linneus . Ένα συγγενές είδος είναι και η στήρα ή σφυριδοπούλα ή σφυριδίτσα (Epinephelus alexan drinus) το οποίο επίσης συναντάμε στις Ελληνικές θάλασσες. Η σφυρίδα έχει χρώμα καστανό με