Ο Π. Πασχαλάκης παρουσιάζει δύο δολώματα ανάγκης, την πεταλίδα και το σαλιγκάρι της θάλασσας, που θα μας δώσουν λύση αν δεν έχουμε διαθέσιμο κάποιο άλλο δόλωμα. Παρακολουθήστε τους τρόπους δόλωσής τους.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *