Το λιθρίνι είναι ένα από τα πιο εκλεκτά θηράματα και ο ευσεβής πόθος κάθε ψαρά που ψαρεύει με καθετή. Η χρήση καλαμιού και μηχανισμού στο ψάρεμα των λιθρινιών διευρύνει τις δυνατότητες του ερασιτέχνη ψαρά και του εξασφαλίζει εντυπωσιακά αποτελέσματα.

thalassamedia

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *