Από τους αρχαίους χρόνους ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει τη θάλασσα για τον προσπορισμό τροφής. Η εφευρετικότητα του είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών διαφορετικών ειδών αλιευτικών εργαλείων και την ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων. Σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την εξέλιξη σύγχρονων αλιευτικών εργαλείων και ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων και τεχνικών για τη βελτίωση της αλιευτικής προσπάθειας και τη μεγιστοποίηση της ποσότητας των αλιευμάτων.Ως αλιευτικό εργαλείο ορίζεται το εργαλείο (κατασκευή) με το οποίο «συλλαμβάνεται» το είδος–στόχος, ενώ ως αλιευτική μέθοδο καλούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το αλιευτικό εργαλείο. Έτσι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ενός αλιευτικού εργαλείου με διαφορετικούς τρόπους για τη σύλληψη διαφορετικών οργανισμών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γεωργίας & Τροφίμων (FAO) κατατάσσει τα αλιευτικά εργαλεία στις παρακάτω κύριες ομάδες:

  • Κυκλικά δίχτυα (surrounding nets)
  • Τράτες (trawl nets)
  • Συρόμενα δίχτυα (seine nets)
  • Δίχτυα (gillnets)

  • Δράγες (dredges)
  • Παγίδες (traps)
  • Άγκιστρα και καθετές (hooks and lines)
  • Εργαλεία που ρίπτονται (falling gears)
  • Εργαλεία που ανασηκώνονται (lift nets)
  • Εργαλεία που αρπάζουν και τραυματίζουν τη λεία (πχ καμάκια).

Οι αλιευτικές μέθοδοι ακολουθούν την εξέλιξη των αλιευτικών εργαλείων.

Η κατάταξη των αλιευτικών εργαλείων είναι αρκετά δύσκολη μιας και υπάρχουν πολλές παραλλαγές των εργαλείων στις διάφορες παράκτιες χώρες του κόσμου και για το λόγο αυτό υπάρχουν αναθεωρήσεις και συμπληρώσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αλιευτικές μεθόδους.Σήμερα, η τάση της εξέλιξης των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων αποσκοπούν στην ελάττωση της περιβαλλοντικής πίεσης και στην επιλεκτική αλίευση των ειδών–στόχων εξαιτίας της υπεραλίευσης των υπαρχόντων αποθεμάτων.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κυριότερες από τις ομάδες των αλιευτικών εργαλείων καθώς και επιμέρους εργαλεία που υπάρχουν κυρίως στον ελληνικό χώρο και την ΕΕ.

ΚΥΚΛΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ (SURROUNDING NETS)

kyklika-dixtia.jpg

Στα κυκλικά δίχτυα περιλαμβάνεται κύρια το αλιευτικό εργαλείο γρι-γρι το οποίο διακρίνεται στους τύπους που περιγράφονται παρακάτω.

 ΓΡΙ-ΓΡΙ ΗΜΕΡΑΣ (PURSE SEINE)

Το αλιευτικό αυτό εργαλείο που ανήκει στην κατηγορία της παράκτιας αλιείας.Αποτελείται από ειδικά κυκλικά δίχτυα με μήκος 1000-1500 μέτρα και μάκρος 150-300 μέτρα. Τα μάτια του διχτυού έχουν μήκος που εξαρτάται από το αλιευόμενο είδος-στόχο (10mm για σαρδέλες, 16 mm για σκουμπρί, 50-60 mm για τόνο. Αν και πρόκειται για ενεργητικό τρόπο αλιείας εντούτοις η αλιευτική προσπάθεια (από θέμα λειτουργίας μηχανής) περιορίζεται στην φάση αναζήτησης και στη φάσης κύκλωσης του κοπαδιού των ψαριών. Η επιλεκτικότητα είναι θεωρητικά τουλάχιστον καλή, επειδή το ρίξιμο των διχτυών γίνεται αφού έχει εντοπιστεί το κοπάδι-στόχος, αντίθετα δεν υπάρχει επιλεκτικότητα αναφορικά με το μέγεθος των ψαριών.. Χρησιμοποιούνται για την αλιεία ψαριών όπως οι παλαμίδες, οι κολιοί (μεταναστευτικά). Το εργαλείο χρησιμοποιείται από μηχανοκίνητο σκάφος που ρυμουλκεί ένα μικρότερο βοηθητικό σκάφος για το καλάρισμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.Ο εντοπισμός των κοπαδιών γίνεται τα τελευταία χρόνια κυρίως με τη βοήθεια ηχοβολιστικών συσκευών. Η αλιεία με γρι-γρι ημέρας απαιτεί ειδική άδεια τόσο για το σκάφος όσο και για το εργαλείο.

ΓΡΙΓΡΑΚΙ

Ανήκει στην κατηγορία των μικρών κυκλικών διχτυών κι αποτελεί παραλλαγή του μικρού γρι-γρι. Με το εργαλείο πιάνονται όλων των ειδών τα ψάρια αφρόψαρα και πατόψαρα (μαρίδες, σπάροι, κουτσομούρες, κέφαλοι κλπ). Το εργαλείο χρησιμοποιείται από μικρό μηχανοκίνητο σκάφος που ρυμουλκεί ένα μικρότερο βοηθητικό σκάφος για το καλάρισμα.Το δίχτυ φέρει στο πάνω μέρος (επιφάνεια) φελλούς και στο κάτω μέρος βαρίδια για να στέκεται όρθιο μέσα στο νερό. Επίσης, στο κάτω μέρος του διχτυού υπάρχουν σιδερένιοι χαλκάδες από τους οποίους διέρχεται το συρματόσχοινο που βοηθάει στο κλείσιμο του διχτυού.

ΓΡΙ-ΓΡΙ ΚΑΛΑΜΩΤΟ

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αλίευση των κεφάλων και των συγγενικών ψαριών. Το επιπλέον χαρακτηριστικό του είναι η ύπαρξη ενός οριζόντιου διχτυού που εφαρμόζεται διπλά στο κάθετο δίχτυ και στο ύψος της επιφάνειας της θάλασσας προκείμενου να πιαστούν τα ψάρια που πηδάνε για να ξεφύγουν.

ΓΡΙ-ΓΡΙ ΝΥΧΤΑΣ

Η ιδιαιτερότητα του εργαλείου αυτού είναι η χρήση έντονου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας για την αλιεία διάφορων αφρόψαρων (γαύροι, σαρδέλες, σκουμπριά κλπ). Πέρα από το κύριο και το βοηθητικό σκάφος υπάρχουν και 4-5 μικρές βάρκες (γαϊτες) κάθε μία από τις οποίες φέρει μια λάμπα με έντονο φωτισμό. Το εκτυφλωτικό φως προσελκύει τα ψάρια τα οποία και γίνεται εύκολη «λεία» για το γρι-γρι.Τα γρι-γρι της νύχτας δε δουλεύει 3-4 μέρες πριν από την πανσέληνο και 2-3 μέρες μετά.

ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟ

Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αλιεία του ψαριού ζαργάνα. Η αρχή λειτουργίας του είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του γρι-γρι.

ΤΡΑΤΕΣ (TRAWLS)

 trawl.jpg

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ (TRAWL)

Πρόκειται για καθαρά επαγγελματικά διχτυωτά εργαλεία (τράτες) τα οποία συνήθως σύρονται στο βυθό από σκάφη που κινούνται.Το σκάφος είναι εφοδιασμένο με βαρούλκα για το μάζεμα της τράτας. Οι μηχανότρατες διακρίνονται για την ισχύ τους επειδή μπορούν κι εκμεταλλεύονται αλιευτικά πεδία που βρίσκονται αρκετά μακριά. Το δίχτυ της μηχανότρατας είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και σέρνεται από το σκάφος στο βυθό σε βαθιά νερά. Αποτελείται από τον κεντρικό σάκο (από διπλό χοντρό δίχτυ) όπου συσσωρεύονται τα ψάρια, το κεντρικό τμήμα του και τις μπάντες.Κατά τη διαδικασία της αλιευτικής προσπάθειας αρχικά ρίχνεται ο σάκος του διχτυού κι ακολουθούν τα υπόλοιπα τμήματα. Το σκάφος αρχίζει να κινείται και ταυτόχρονα αφήνονται τα συρματόσχοινα μέχρι το δίχτυ να πλησιάσει στο βυθό. Στη συνέχεια απελευθερώνονται οι δύο πόρτες που ρυθμίζουν το άνοιγμα το διχτυού και αρχίζει το τράβηγμα του εργαλείου. Το μήκος των συρματόσχοινων είναι περίπου τριπλάσιο από το βάθος που θα ψαρέψει η μηχανότρατα. Η ταχύτητα σύρσης είναι περίπου 3 μίλια την ώρα. Η διαδικασία της καλάδας ποικίλει από μία έως δύο ώρες.Είναι ιδανικό εργαλείο για ψάρια που ζούνε στον βυθό της θάλασσας. Σε παραλλαγές της μπορεί το εργαλείο να σύρεται από δύο σκάφη (pair trawls) ή ένα σκάφος να σέρνει δύο εργαλεία (twin trawls). Επίσης πέρα από τις τράτες βυθού έχουμε και τις πελαγίσιες μηχανότρατες οι οποίες δουλεύουν στα μεσόνερα (στο μισό του βάθους του βυθού). Επειδή η μηχανότρατα είναι κατάλληλη για βενθικά είδη υπάρχει καλή διαειδική επιλεκτικότητα για τα πελαγικά και βενθικά είδη (πχ ειδικό εργαλείο για αλιεία γλώσσας), όχι όμως μεταξύ των βενθικών ειδών τα οποία μαζεύει αδιάκριτα, ενώ το μέγεθος των ματιών του σάκου καθορίζει και την ενδοειδική επιλεκτικότητα. Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στη χρήση των τρατών εξαιτίας καταστροφών που προκαλούν στις βενθικές βιοκοινωνίες κατά τη σύρση τους.Πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύεται η αλιεία με μηχανότρατα εντός του ορίου των τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές ή της ισοβαθούς των πενήντα μέτρων, όταν το βάθος αυτό απαντάται σε μικρότερη απόσταση του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή.

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ (SEINE NETS) 

dixtia.jpg

Περιλαμβάνει εργαλεία που μοιάζουν με τις τράτες, όμως αλιεύουν είτε από την ακτή είτε με τη χρήση μικρού σκάφους.

ΓΡΙΠΟΣ (BEACH SEINE)

Ο γρίπος αποτελείται από δύο παράλληλα πλευρικά δίχτυα, στη μέση των οποίων εφαρμόζεται ένα άλλο δίχτυ σε σχήμα σακούλας. Η αλιεία γίνεται από την παραλία. Η αλιεία τόσο με το γρίπο όσο και με τα παρόμοια εργαλεία τα οποία σύρονται από την ξηρά απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια. Η πεζότρατα ακολουθεί τη λογική του γρίπου μόνο που το δίχτυ της μοιάζει με της τράτας. Παρόμοια αρχή λειτουργίας έχει και το αλιευτικό εργαλείο γριπαρόλι που χρησιμοποιείται κυρίως τη νύχτα.

ΠΕΖΟΤΡΑΤΑ – ΒΙΤΖΟΤΡΑΤΑ (BOAT SEINES)

3.jpg

Αποτελείται από δύο παράλληλα δίχτυα (μπάντες ή φτερά) στη μέση των οποίων εφαρμόζεται άλλο δίχτυ με σχήμα σακούλας που η κάτω άκρη του έχει πυκνά μάτια.  Το καλάρισμα των διχτυών γίνεται με τη βοήθεια σκάφους, που πρέπει να είναι ακίνητο με αγκυροβόλια ή με πρόσδεση στην ξηρά, τα οποία στη συνέχεια σύρονται από την ξηρά. Σύρεται πάντα σε μέρη με ομαλό βυθό και πιάνει όλων των ειδών τα ψάρια που συχνάζουν στα μέρη αυτά (μαρίδες, κουτσομούρες, μπαρμπούνια, καλαμάρια, χταπόδια κλπ. Η πεζότρατα ή βιτζότρατα ακολουθεί τη λογική του γρίπου, πλην όμως τα μάτια του διχτυού της αυξάνονται σημαντικά από την άκρη του σάκου μέχρι την άκρη των πλευρών της. Μοιάζει και με τη μηχανότρατα όμως το δίχτυ της έχει μεγαλύτερη επιφάνεια στο πρόσθιο μέρος του και πιο κοντό σάκο.

ΔΙΧΤΥΑ (GILLNETS)

 Αποτελεί το πιο συνηθισμένο αλιευτικό εργαλείο με πάρα πολλές παραλλαγές που κατασκευάζονται από διάφορα υλικά και χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους.

 ΔΙΧΤΥΑ Αποτελούν πλέγματα που κατασκευάζονται από νήματα διάφορων υλικών όπως βαμβακερά, μετάξινα, κανάβινα, νάιλον. Υπάρχει ποικιλία στις διαστάσεις, σχήμα. Αντιπροσωπεύουν το βασικότερο αλιευτικό εργαλείο.Μπορούν να διακριθούν σε απλάδια και σε μανωμένα. Τα απλάδια είναι μονόφυλλα, ψιλά δίχτυα και χρησιμοποιούνται για αφρόψαρα. Τα μανωμένα δίχτυα αποτελούνται από τρία φύλλα που βρίσκονται σχεδόν σε επαφή μεταξύ τους. Τα δύο εξωτερικά δίχτυα είναι όμοια και με μεγάλο άνοιγμα ματιού. Το μεσαίο φύλλο έχει μικρά μάτια. Χρησιμοποιούνται για τα πατόψαρα.

seines.jpg

fisherman.jpg

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ Πρόκειται για ειδικό τύπο που κατασκευάζεται αποκλειστικά με μονόκλωνα νήματα από μεσηνέζα. Λόγω της κατασκευής τους γίνονται διαφανή μέσα στο νερό και είναι δύσκολη η διάκριση τους και γι’ αυτό έχει απαγορευτεί η χρήση τους. Κατασκευάζονται κι αυτά σε δύο τύπους, τα απλάδια και τα μανωμένα.

ΚΑΛΑΜΩΤΑ ΔΙΧΤΥΑ Χρησιμοποιούνται για το ψάρεμα των κεφάλων και των συγγενών ψαριών. Δίπλα στα μανωμένα δίχτυα υπάρχουν απλωμένα οριζόντια απλάδια δίχτυα τοποθετημένα πάνω σε καλάμια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τι πιάσιμο των κεφάλων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τα απλάδια πηδώντας.

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ Τα δίχτυα αυτά ρίχνονται με το χέρι στη θάλασσα και σηκώνονται σχεδόν αμέσως. Το πιο γνωστό είναι ο πεζόβολος.

ΔΡΑΓΕΣ (DREDGES)

 Αποτελούν επαγγελματικά εργαλεία που σύρονται στο βυθό και χρησιμοποιούνται για την αλίευση κυρίως οστράκων και άλλων βενθικών οργανισμών.

argalios.jpgΑΡΓΑΛΕΙΟΣ Ο αργαλειός είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αλίευση των οστράκων που βρίσκονται είτε σε βραχώδεις είτε σε αμμώδεις βυθούς. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι αποτελείται από ένα σιδερένιο χτένι στη ράχη του οποίου υπάρχει ένας σάκος από δίχτυ ή ένα μεταλλικό καλάθι. Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε αμμώδεις βυθούς τότε το χτένι αντικαθίσταται από μία λάμα. Μπορούν κι αλιεύονται χτένια, στρείδια, μύδια κι άλλα δίθυρα μαλάκια. Παραλλαγή του εργαλείου χρησιμοποιείται και για το ψάρεμα της γλώσσας (Ιταλία).Ο αργαλειός είναι αρκετά αποτελεσματικός αρκεί να μην αναπηδά έντονα κατά το σύρσιμο του στο βυθό. Η επιλεκτικότητα στο μέγεθος των οστράκων εξαρτάται από το μέγεθος του ματιών του διχτυού ή του μεταλλικού καλαθιού. Για τη χρήση του αργαλειού υπάρχουν τόσο τοπικοί όσο και χρονικοί περιορισμοί.Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραλλαγή του αλιευτικού εργαλείου γκαγκάβα, που αναφέρεται παρακάτω. Σε αντίθεση με τη γκαγκάβα όμως σύρεται από μικρή βάρκα και όχι από μηχανοκίνητο σκάφος.

ΓΚΑΓΚΑΒΑ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η γκαγκάβα αποτελεί ένα ειδικού τύπου παραδοσιακό συρόμενο αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται στην αλιεία των σφουγγαριών.

Τα χαρακτηριστικά του είναι παρόμοια με του αργαλειού. Αποτελείται από ένα σιδερένιο ορθογώνιο τελάρο σε κάθε γωνία του οποίου εφαρμόζεται μία σιδερένια ράβδος. Οι τέσσερις ράβδοι ενώνονται μαζί στο ίδιο σημείο. Από το σημείο αυτό ξεκινάει σχοινί ή συρματόσχοινο το οποίο καταλήγει στο σκάφος. Στο ορθογώνιο τελάρο εφαρμόζεται ένας σάκος από δίχτυ με άνοιγμα ματιών 150-170 χιλιοστά περίπου και μήκος περί τα 8 μέτρα.

Τροποποίηση της γκαγκάβας με προσθήκη τροχού στο συρόμενο τμήμα έγινε από τον προεδρο των σπογγαλιέων Μανώλη Σαρούκο (μείωση της επίπτωσης στους βενθικούς οργανισμούς).

Το σύρσιμο γίνεται από μηχανοκίνητο σκάφος σε διάφορα βάθη ομαλών βυθών και με μικρή ταχύτητα. Η χρήση της απαιτεί ειδική άδεια.

                                                       

                                                       

 sxedio.jpg

                                                       Αλιευτικό εργαλείο γκαγκάβα (Καστρίτση-Καθαρίου 1998)

 

 

 

 

 

ΙΧΘΥΟΠΑΓΙΔΕΣ (TRAPS) 

Πρόκειται για ειδικές κατασκευές με σκοπό τον εγκλωβισμό των ψαριών, την εκτατική τους καλλιέργεια (πάχυνση) και την επακόλουθη αλίευση τους.

 ixthiopagides1.jpg

Φωτογραφικό υλικό: Καστρίτση – Καθαρίου (περιοχή Λεύκαδας)

ΔΙΒΑΡΙΑ

Συνήθης αλιευτική μέθοδος σε υφάλμυρα νερά (λιμνοθάλασσες). Τα ψάρια εγκλωβίζονται σε περίφρακτους χώρους και παγιδεύονται σε ειδικές παγίδες. Παραλλαγή του αποτελεί το θύννειο που χρησιμοποιείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Αποτελείται από δίχτυα στερεωμένα με τεράστιους πάσσαλους. Είναι μόνιμη κατασκευή για την παγίδευση των ψαριών.

ΤΟΝΝΑΤΑ (MADRAGUES)

tonnata.jpg

Είναι ειδικό επαγγελματικό εργαλείο. Αποτελείται από εκτεθειμένα δίχτυα με μικρό άνοιγμα (που μπορούν να φτάσουν τα πολλά χιλιόμετρα), τοποθετημένα σε τέτοια θέση ώστε να παρεμποδίζουν τα μεταναστευτικά μονοπάτια των τόνων. Τα δίχτυα στο τέλος τους δημιουργούν περιφράξεις στις οποίες μπορούν να εισέλθουν τα κοπάδια, αλλά δύσκολα να εξέλθουν. Η χρήση του αλιευτικού αυτού εργαλείου γίνεται κατά την περίοδο της μετανάστευσης των ψαριών και είναι διαδεδομένη στη Σικελία (Ιταλία) και τα στενά του Γιβραλτάρ (Ισπανία).

ΚΟΦΙΝΕΛΑ ΚΑΙ ΚΙΟΥΡΤΟΙ

Αποτελούν ειδικές ιχθυοπαγίδες. Το κοφινέλο κατασκευάζεται από βέργες λυγαριάς κι έχει σχήμα νταμιτζάνας. Η είσοδος των ψαριών γίνεται από το κάτω μέρος του εργαλείου και για το λόγο αυτό το κοφινέλο δεν πατώνει προκειμένου να μπορούν να μπουν τα ψάρια. Ο κιούρτος είναι μεταλλικός, το άνοιγμα για την είσοδο των ψαριών βρίσκεται στο επάνω μέρος και πατώνει αντίθετα από το κοφινέλο.

 kofini.jpg

kiourkos.jpg

Εργαλεία τέτοιου τύπου χρησιμοποιούνται για την παγίδευση αστακών, σκορπιών, χταποδιών, σουπιών. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από το είδος και το σχήμα του εργαλείου καθώς και από το χρησιμοποιούμενο δόλωμα. Υπάρχει καλή διαειδική επιλεκτικότητα αφού κάθε είδους εργαλείου αναφέρεται συνήθως σε ένα είδος-στόχο. Η χρήση του εργαλείου είναι εκτεταμένη σε ολόκληρη την Ε.Ε. με διάφορες κατά τόπους παραλλαγές.

ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ

Το αγκίστρι αποτελείται από ένα μικρό γυριστό γάντζο από ατσάλι που καταλήγει σε μια πολύ μυτερή άκρη, με λοξό αγκάθι, για το γάντζωμα του αλιεύματος. Τα τέσσερα τμήματα του είναι το μάτι, η λαβή, ο αγκώνας και η μύτη. Υπάρχουν 24 νούμερα αγκιστριών.Τα πιο γνωστά εργαλεία που φέρουν αγκίστρια είναι το καλάμι, το πεταχτάρι, το αρμίδι, η πετονιά και το τσαπαρί. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται από ερασιτέχνες ψαράδες. Επαγγελματικό εργαλείο με αγκίστρια είναι το παραγάδι.

ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ (LONGINES)

Τα παραγάδια είναι επαγγελματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και από ερασιτέχνες και ανήκουν στα εργαλεία με αγκίστρι. Τα παραγάδια μπορεί να είναι επιφανείας (drift) ή βυθού (bottom).Αποτελούνται από μεσηνέζα ή σπάγγο πολύ μεγάλου μήκους (έως και εκατοντάδες μέτρα), πάνω στην οποία υπάρχουν σε διάφορες αποστάσεις και μήκη άλλα μικρά κομμάτια μεσηνέζας (παράμαλα) τα οποία και φέρουν αγκίστρια διαφόρων μεγεθών ανάλογα με το είδος-στόχο.Τα παραγάδια βυθού αγκυρώνονται στο βυθό με τη βοήθεια βαριδιών. Υπάρχουν και τα ημιβυθιζόμενα τα οποία είναι στερεωμένα στο βυθό σε ορισμένα σημεία. Τα είδη-στόχοι εξαρτώνται από το είδος του παραγαδιού, του δολώματος, των αγκιστριών. Η επιλεκτικότητα είναι σχετικά μικρή κι εξαρτάται κύρια από το μέγεθος των αγκιστριών.Τα παραγάδια επιφανείας διατηρούνται στην επιφάνεια με τη βοήθεια φελλών και παρασύρονται από το ρεύμα. Το βάθος που φτάνουν εξαρτάται από το μήκος του σχοινιού που συνδέει το εργαλείο με τη σημαδούρα. Τα κύρια ψάρια στόχοι είναι πελαγικά είδη όπως τα διάφορα είδη τόνου, ξιφία, σολομού και σκυλόψαρων.Η χρήση των παραγαδιών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα μήκη εργαλείου με εκατοντάδες αγκίστρια.Ψιλά παραγάδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μουρμούρες, σαργούς και σπάρους. Τα παραγάδια σε μεγαλύτερα βάθη αλιεύουν συναγρίδες, σκαθάρια και φαγκριά. Τέλος, τα χοντρά παραγάδια είναι καθαρά επαγγελματικά. Ψαρεύουν σφυρίδες, ροφούς, βλάχους, γαλέους.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΒΑΝΤΑΚΙΑ Πρόκειται για μέθοδο ψαρέματος γαρίδας σε αβαθή μέρη. Οι ψαράδες ρίχνουν στη θάλασσα διάφορους θάμνους και τους αφήνουν στον πάτο στερεώνοντας τους. Οι γαρίδες συγκεντρώνονται στα ξερά κλαδιά τον θάμνων. Οι ψαράδες στη συνέχεια με τη βοήθεια μιας απόχης φέρνουν στην επιφάνεια το θάμνο και τις γαρίδες.

ΒΟΛΑΣΜΑ Πρόκειται για μέθοδο ψαρέματος με την οποία δημιουργούνται θόρυβοι  με ένα ειδικό εργαλείο προκειμένου να τρομάξουν τα ψάρια και να κατευθυνθούν προς το μέρος όπου έχουν απλωθεί τα δίχτυα.

 ΒΟΛΚΟΙ Χρησιμοποιούνται για το ψάρεμα χελιών, σολομών και άλλων ειδών. Πρόκειται για κωνικούς διχτυωτούς σάκους, που είναι εσωτερικά στερεωμένοι με μεταλλικά στεφάνια. Χωρισμένοι σε χώρους οι οποίοι  επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός μικρού ανοίγματος. Το σύστημα στερεώνεται στο βυθό προκειμένου τα ψάρια που κινούνται με το ρεύμα του νερού να εγκλωβίζονται μέσα στο σάκο.

volkos.jpg

 

Φωτογραφικό υλικό: Καστρίτση – Καθαρίου (περιοχή Αμβρακικού)

ΛΕΝΤΙΣΙΑ Ειδικός τρόπος ψαρέματος με χονδρά δίχτυα για ψάρια του βυθού (συναγρίδες). Μέσα από το πρώτο δίχτυ τοποθετούν το ένα μετά το άλλο άλλα δίχτυα περιορίζοντας το κοπάδι των ψαριών στα ρηχά τα οποία στη συνέχεια αρχίζουν να τα κτυπούν με τα καμάκια. Η αλιεία με το σύστημα λεντισιά έχει απαγορευτεί.

ΚΟΥΛΟΥΡΑ Πρόκειται για ειδικό διχτυωτό εργαλείο με ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα, το οποίο στο μεγαλύτερο άλτος του είναι μανωμένο εκτός από τις δύο άκρες του που είναι απλάδι. Χρησιμοποιείται κυρίως στη Β. Ελλάδα και ρίχνεται υπό μορφή κουλούρας και αλιεύει με τη βοήθεια βολάσματος.

ΚΑΜΑΚΙΑ Το καμάκι είναι ατσάλινο αλιευτικό εργαλείο και μοιάζει με μεγάλο πιρούνι με μυτερές βελόνες. Τα καμάκια διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό και το μήκος των βελόνων. Οι δελφινιέρες είναι ειδικά καμάκια με μία μόνο βελόνα και χρησιμοποιούνται για τι ψάρεμα κητών. Τα καμάκια γενικά χρησιμοποιούνται στην παράκτια αλιεία για το ψάρεμα χταποδιών, σουπιών, ψαριών και κηρών. Εξέλιξη του καμακιού είναι το ψαροντούφεκο που φέρει μηχανισμό με ελατήριο για την εκτόξευση του καμακιού.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *