ΚΟΛΑΟΥΖΟΣ

Έχει επιστημονική ονομασία remora remora.  Είναι ψάρι πελάγιο, με μέγιστο μήκος σώματος τα 86 εκατοστά και μέγιστο βάρος τα 1070 γραμμάρια.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, το πτερύγιο μετασχηματίζεται σε έναν δίσκο αναρρόφησης.
Συνήθως συνδέεται με καρχαρίες αλλά και σε άλλα μεγάλα ψάρια, χελώνες θάλασσας, ακόμη και σκάφη. Μερικές φορές κολυμπά ελεύθερο.
Τα νεαρά άτομα είναι πιο ενεργά σαν συλλεκτικές μηχανές παρασίτων. Τρέφεται με τα παρασιτικά κωπήποδα.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *